Menu
Your Cart

Reklamačné podmienky a vrátenie tovaru

 Reklamácie


Na tovar zakúpený v našom e-shope aj na našich predajniach sa vzťahuje 24 mesačná záručná doba. V prípade poškodenia tovaru zakúpeného v e-shope počas záručnej doby máte dve možnosti:

1, Tovar s vystavenou faktúrou prinesiete na našu predajňu kde naše zamestnankyne prevezmú a vybavia Vašu reklamáciu.

2, Tovar so sprievodným listom v ktorom bude uvedená vada tovaru, Vaše údaje a číslo faktúry ku ktorej sa reklamácia vzťahuje zašlete na adresu našej prevádzkarne a to:

Star Silver s.r.o.

Gen. M. R. Štefánika 438/116

91101 Trenčín

Slovenská republika

V prípade odoslania tovaru k nám tovar dobre zabaľte aby pri preprave nedošlo ešte k väčšiemu poškodeniu. Ak je to možné priložte kópiu faktúry. O vybavení reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo automaticky zašleme opravenú reklamáciu späť na uvedenú adresu. ( V tomto prípade Vám príde notifikácia od prepravcu o doručení zásielky.)


Vrátenie tovaruKupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a teda vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, okrem prípadov uvedených v zákone, podľa ktorých odstúpenie od zmluvy možné nie je. ( napríklad pri úprave šperku na mieru, gravírovaní, poškodení tovaru kupujúcim...) Lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.  Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy uzatvorenej len prostredníctvom e-shopu a teda nie je možné vrátiť tovar zakúpený na kamennej prevádzke. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je potrebné, aby kupujúci  zaslal tovar predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že kupujúci tovar odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Pri vrátení tovaru je nutné aby bol tovar nepoužitý, v originálnom balení, s faktúrou a  so všetkým čo predávajúci kupujúcemu pri objednávke zaslal( napríklad darčeky k objednávke, taštičky, krabičky). V prípade, že darčeky k objednávke nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Tovar je potrebné zaslať s vyplnením formulárom ktorý nájdete TU na adresu našej prevádzkarne:

Star Silver s.r.o.

Gen. M. R.Štefánika 438/116

91101 Trenčín

Slovenská republika

Kupujúci nesmie vrátiť tovar formou dobierky, takto vrátený tovar bude predávajúcim odmietnutý a vrátený ako nedoručený späť kupujúcemu. (V takomto prípade hrozí kupujúcemu že nedodrží lehotu na odstúpenie od zmluvy a tovar už nebude môcť vrátiť. )

V prípade, že tovar stratí na hodnote, predávajúci je oprávnený znížiť vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu tovaru súvisí priamo s tým, ako kupujúci tovar používal a zaobchádzal s ním. V prípade ak bolo na faktúre započítané poštovné toto sa zákazníkovi nevracia, vratná je len suma tovaru nie poštovné. 

Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od prevzatia vráteného tovaru predávajúcim. Na vrátenie platby použijeme bankový prevod na účet ktorý ste uviedli vo formulári na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Prosíme Vás teda o zvýšenú pozornosť pri vypĺňaní formulára. Za chyby vo formulári neznáša následky predávajúci ale kupujúci.